Με βάση το αρ.2 του Ειδικού Κανονισμού, το Γραφείο συντάσσει Τακτικές τριμηνιαίες Εκθέσεις και την Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Γραφείου στον Πρόεδρο της Βουλής που θα αποτελεί μια αποτίμηση του συνολικού έργου του Γραφείου.

 

Ενδιάμεσες Εκθέσεις

Δίαφορες Δημοσιεύσεις / Εκδόσεις

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Εκδοση συλλογικού τόμου «Δημοσιονομική Προσαρμογή: Πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών;»

Ο τόμος περιλαμβάνει κείμενα που βασίζονται στις εισηγήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο «Δημοσιονομική Προσαρμογή: Πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών;» που διοργανώθηκε από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στις 19 Νοεμβρίου του 2013.

Διαθέσιμα αρχεία