Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
el-GRen-GB
Language
Search
Search ×
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

Τριμηνιαίες Εκθέσεις

"Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ". 5η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΠΚΒ

Το ΓΠΚΒ αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος του ελληνικού δημόσιου χρέους εκπόνησε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, την παρούσα ενδιάμεση έκθεση με τίτλο «Η παγίδα του χρέους». Η εκπόνηση της έκθεσης πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Γραφείου Ορέστη Βάθη και Δήμητρα Μήτση.

Τα τελευταία χρόνια η μελέτη της σχέσης δημόσιου χρέους - ανάπτυξης έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής έρευνας. Βασική αιτία είναι η αύξηση των επιπέδων χρέους των κρατών -τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσμιο στερέωμα- η οποία (σύμφωνα με κάποιες προσεγγίσεις) επηρεάζει αρνητικά τους ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να εγκλωβίζονται σε μια «παγίδα χρέους».

Αξιοποιώντας εμπειρικά τα βασικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης, η παρούσα έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις του χρέους στην ανάπτυξη για την περίπτωση της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρουμε καλύτερα στις εργασίες της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου και των πολιτών της χώρας γενικότερα.

 

Ο Συντονιστής του Γραφείου
Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας

Έγγραφα

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Copyright 2017 Βουλή των Ελλήνων Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top